Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 09.04.20191 2 3 4