SODB 2021

 18.08.2020

Štatistický úrad SR v súvislosti s realizáciou Scítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len "SODB 2021") pripravil pre účely zabezpečenia komunikácie a propagácie SODB 2021 na území obcí/miest propagačné materiály. Propagačné materiály sú dostupné v elektronickej podobe na stiahnutie na: http://data.statistics.sk/sodb2021/ 


1 2 3