História

Niekoľko archeologických nálezov objavených v chotári obce svedčí o osídlení tohto územia už v neolite. Zdá sa, že po dobe halštatskej sa nepretržité osídlenie až do stredoveku prerušilo. Prvá písomná správa o obci je z roku 1399, čo však nijako neznamená, že pôvod stredovekej obce sa hlási až na samý koniec 14. storočia. Skutočný vznik obce je potrebné dodatočne vyskúmať. Aj z nasledujúcich storočí sú správy o dejinách obce veľmi kusé. Vieme, že pôvodným vlastníkom obce bol Štefan Silonai, po ňom Bebekovci, od 17.storočia Andrášiovci a Esterháziovci. V roku 1938 – 1945 obec patrila Maďarsku. Miestni obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Baňa na olovo nedosiahla väčšej prosperity, pre obec užitočnejšia bola a je ťažba červeného mramoru.

Erb obce Silická Brezová

Historický znak obce nekorení v zdrojoch obživy miestnych obyvateľov. Symbolizuje zalesnený charakter chotára. V strede pečatidla z roku 1726 je vidno z pažite vyrastajúci listnatý strom, po stranách kmeňa rovnako z pažite vyrastajú dve ruže. V strome je potrebné vidieť brezu – hovoriaci znak obce. Neúplný kruhopis pečatidla znie: * SIGILLVM* COM (mvnitatis) * (BORZOVA*) 1726. Jeho odtlačok sa našiel na dokumente z roku 1774. Na konci 18. storočia vzniklo ďalšie pečatidlo obce. V jeho poli opäť z pažite vyrastá breza, ruže po stranách kmeňa už chýbajú. Kruhopis pečatidla znie: BORZOVA * AИИO (obidva písmena „N“ sú vyryté opačne) 17.. (posledné dvojčíslie nie je čitateľné). Odtlačok tohto mladšieho pečatidla sa našiel na dokumentoch z roku 1827 – 1868. V druhej polovici 19. storočia obec používala aj nápisovú pečiatku. Dvojriadkový text v jej poli znie: GEMEINDE BORZOVA. Našla sa na liste z roku 1865. Na vytvorenie obecného erbu v súčasnosti je najvhodnejšou predlohou znak z roku 1726. V slovenskej obecnej heraldickej tvorbe máme totiž viacero lokalít, ktoré ako svoj znak používali stromy. Máloktorá obec použila aj ruže. Práve ružami po stranách kmeňa sa erb Silickej Brezovej líši od podobných erbov iných obcí. Za erb navrhol použiť modrý štít, v ktorom zo striebornej (bielej) pažite vyrastá strieborná (biela) breza, ruže po stranách kmeňa navrhuje zlaté (žlté). V tejto podobe je erb obce historicky verný a heraldicky správny. Je súčasne hovoriacim znakom Silickej Brezovej, čo je najhodnotnejší druh erbov.

Vlajka obce Silická Brezová