Kontakty

Toto webové sídlo www.silickabrezova.sk spravuje Obec Silická Brezová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Silická Brezová 

Adresa:
Obec Silická Brezová 70
049 11 Plešivec

IČO: 00328791

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Rožňava 
Región: Horný Gemer 
Počet obyvateľov: 142
Rozloha: 1337 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1399 

Všeobecné informácie: obecsb@gmail.com
Podateľňa: obecsb@gmail.com
Starosta: obecsb@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecsb@gmail.com

Sekretariát: 

Silvia Cseresznyésová
Tel.: +421 58 38 103 17

E-mail: obecsb@gmail.com

Kompetencie:
Obec Silická Brezová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Silicka Brezová je zriadený:

Obec Plešivec  Čsl.armády č.1, 049 11 Plešivec

Ing. Viera Liptáková

e-mail:ing.viera.liptakova@gmail.com

tel.kontakt: 0903 251 686

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk