Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1/2023 odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: OZ Šťastné labky
252 €
23/43/010/118 Dohoda Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
1/2023 Dohoda o mimosúdnom vysporiadaní Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Alžbeta Sanislóová
2 000 €
A7870343 Data Safe Basic Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
13.30 €
A20999685/2023 Splátky mobilného telefónu Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
27 €
A20999685 Go Biznis 33 eur - MT Samsung Galaxy S23 Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
747.20 €
10.6.2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
RA-SNCA/20198638 Elektronická pečať Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
ZML-3-63-/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
304.80 €
23/43/054/225 Dohoda Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
1.20 €
23/43/060/29 Dohoda o poskytnutí príspevku prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2 139.51 €
22/43/012/47 Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
Dodatok č. 1 Zmena štatutára Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
0 €
012303 Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
Príloha č.1 kompletný a odplatný výkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
011003-12 kompletný a odplatný úkon odpadového hospodárstva Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2021-0539 prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: DEUS
100 €
22022 Odchyt a umiestnenie túlavých psov Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: OZ Šťastné labky
10 €
12022 Účinkovanie zhotoviteľa na podujatí Odb.: Hugyár Róbert
Dod.: Obec Silická Brezová
450 €
012022 Sponzorská zmluva Odb.: Obec Silická Brezová
Dod.: Urbariálne a pasienkové spoločenstvo
100 €
Generované portálom Uradne.sk