Archív zmlúv

 • Prima Banka, a.s.
 • 28.11.2018 | 0.56 Mb
 • 12.11.2018 | 0.86 Mb
  Predaj obecného pozemku LV č,289, parcela č.225, vo výmere 39m2
 • Darovacia zmluva č. NF EPH 136/2016 - úhrada časti nákladov za športové a detské ihrisko
 • 18.08.2016 | 0.59 Mb
 • 25.06.2016 | 1.99 Mb
 • Dodávateľ: Ing. Katarína Gorgeiová, Odberateľ: Obec Silická Brezová
 • 14.12.2015 | 0.71 Mb
 • 28.03.2014 | 0.83 Mb
  Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1721/2013
 • 20.12.2013 | 2.65 Mb
 • 16.12.2013 | 4.78 Mb
 • 16.12.2013 | 1.79 Mb
 • 16.12.2013 | 5.81 Mb
 • 16.12.2013 | 7.51 Mb
 • 16.12.2013 | 9.06 Mb